Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:652 (2013-2014)
Innlevert: 08.04.2014
Sendt: 08.04.2014
Besvart: 28.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Den 8. april 2014 kom meldingen om at EU-domstolen mener Datalagringsdirektivet innebærer et meget omfattende og særlig alvorlig inngrep i den grunnleggende rett til respekt for privatlivet og til beskyttelse av personopplysninger, uten at dette inngrepet er begrenset til det strengt nødvendige.
Vil samferdselsministeren nå legge fram sak for Stortinget der Datalagringsdirektivet trekkes?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: EU-domstolens avgjørelse 8. april 2014 hvor datalagringsdirektivet kjennes ugyldig innebærer at direktivet ikke lenger eksisterer.
Regjeringen informerte Stortinget i brev 11. april 2014 om at de norske reglene ikke vil bli satt i kraft som planlagt 1. juli 2014. Vi går nå gjennom EU-domstolens avgjørelse og hvilke implikasjoner denne bør få. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte.