Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:738 (2013-2014)
Innlevert: 06.05.2014
Sendt: 06.05.2014
Besvart: 13.05.2014 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I oppslag i Aftenposten er det kommet frem at tidligere finansdirektør Anne Harris i Entra får lønn i 19 måneder etter at hun fratrådte sin stilling.
Denne saken er ikke i tråd med statens retningslinjer for lederlønninger i staten. Statsråden gir i Aftenposten uttrykk for at retningslinjene ikke gjelder ved fratredelsesavtaler, men at man må se på intensjonene.
Vil statsråden endre retningslinjene til å også omfatte fratredelsesavtaler?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: I retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper er det fastsatt retningslinjer for sluttvederlag som avtales på forhånd når selskapets øverste leder frasier seg bestemmelsene om oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven. Loven åpner ikke for at andre enn øverste leder i forhåndsavtale kan frasi seg oppsigelsesvernet mot sluttvederlag ved fratreden. Retningslinjene har derfor heller ikke fastsatt klare bestemmelser for sluttvederlag for andre ledende ansatte. Jeg har iverksatt en gjennomgang av statens retningslinjer for lederlønn. I denne gjennomgangen vil jeg blant annet vurdere om det er hensiktsmessig at retningslinjene skal omfatte sluttvederlag også for ledere som ikke har frasagt seg oppsigelsesvernet.