Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:773 (2013-2014)
Innlevert: 12.05.2014
Sendt: 12.05.2014
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Besvart: 16.05.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Vil statsråden ta initiativ til å gjøre nødvendige endringer i regelverket for at det fortsatt skal være mulig å produsere den tradisjonsrike lokale gammelsalta seien for salg?

Begrunnelse

Gammelsalta sei, eller rødsei, er en gammel mattradisjon. Den står særlig sterkt i Salten-området, og er en del av den rike lokale matkulturen. Fisken konserveres på den tradisjonelle måten, ved at den sløyes innen ett døgn og legges i salttønner, uten at den er renset eller bløgget. Etter 1-3 år er fisken klar til konsum.
Mattilsynet har opplyst til media at ingen kan produsere gammelsalta sei ut fra dagens regelverk til noe annet enn eget forbruk.
Konsekvensen er at en lokal viktig mattradisjon står i fare for å forsvinne.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen og jeg deler et ønske om å ivareta gamle norske mattradisjoner og matkultur basert på sjømatprodukter. I ny revidert fiskekvalitetsforskrift fastsatt av det tidligere Fiskeri- og kystdepartementet 28.6.2013, er det derfor tatt inn en unntaksbestemmelse i § 7 fjerde ledd bokstav c) som skal ivareta tradisjonelle produksjoner som rødsei/gammelsalta sei. Det forutsettes at dette er en del av en kontrollert prosess som bidrar til produktets særegenhet og kvalitet. Dette betyr at det ved produksjon av rødsei eller gammelsalta sei gis unntak fra kravet om at fisken skal sløyes og bløgges.
Hygieneregelverket stiller i tillegg nærmere krav til virksomheter som skal produsere mat. Kravene gjelder også dem som produserer rødsei/gammelsalta sei. Det er blant annet krav til godkjenning av lokalene hvor produksjonen skal foregå, og krav om internkontrollsystem. Så lenge disse kravene etterleves, er det fortsatt mulig å produsere og omsette dette produktet.