Skriftlig spørsmål fra Steinar Gullvåg (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:790 (2013-2014)
Innlevert: 14.05.2014
Sendt: 14.05.2014
Besvart: 21.05.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Steinar Gullvåg (A)

Spørsmål

Steinar Gullvåg (A): Kan statsråden bidra til at Jernbaneverket ikke bruker plankapasitet og krefter på uaktuelle alternativer på strekningen Nykirke-Barkåker?

Begrunnelse

Jernbaneverket har startet planleggingen av ny jernbanelinje gjennom Horten kommune i Vestfold (Nykirke- Barkåker) som er neste fase i utbyggingen av dobbeltspor på Vestfoldbanen. Jernbaneverket vil fortsatt utrede et utbyggingsalternativ uten jernbanestasjon i Horten.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Arbeidet med kommunedelplan for strekningen Nykirke-Barkåker er i gang. Denne våren har planprogram for strekningen vært på høring. Lokalt har det kommet innvendinger til at ett av de fire alternativene som Jernbaneverket ønsker å utrede nærmere i kommunedelplanarbeidet, er en trasé uten stasjon (Skoppum Vest uten stasjon). Det er ikke tatt stilling til hvordan det videre planarbeidet skal legges opp. Jeg ser det imidlertid nå som lite aktuelt at det ikke etableres en stasjon på en av de aktuelle traséalternativene.
KVU ordningen er innrettet slik at man faglig utreder flere ulike løsninger, selv de som er politisk lite ønsket. Denne ordningen har vært praktisert også under forrige regjering. H/FrP regjeringen ønsker å redusere planleggingstiden, og har i den forbindelse gjort flere grep med sikte på å forenkle og forkorte planprosesser. Deriblant ble 13 av 20 planlagte KVU'er på veistrekninger kansellert og erstattet med enklere utredningsoppdrag.