Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:955 (2013-2014)
Innlevert: 16.06.2014
Sendt: 17.06.2014
Besvart: 23.06.2014 av finansminister Siv Jensen

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Vil finansministeren vurdere behovet for å fremvise ombordstigningskort ved kjøp av tax-free varer ved ankomst på norske flyplasser?

Begrunnelse

Ved ankomst fra utlandet på flyplasser i Norge, blir det avkrevd å vise ombordstigningskortet man har brukt ved innreise når man ønsker å kjøpe tax-free. Mange har enten kastet kortet, eller det har kommet bort. Utenlandske reisende vet heller ikke om denne praksisen da det ikke opplyses at man må oppbevare gjenparten av ombordstigningskortet. Personer som befinner seg i ankomstområdet til tax-free/bagasje må man forvente er ankommende passasjerer fra utland. Det må da være unødvendig å måtte fremvise dette kortet.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Tollmyndighetene kan gi tillatelse til opprettelse og drift av tollager, dvs. et godkjent lagringssted for ufortollet vare. Herunder kan tollmyndighetene gi foretak tillatelse til opprettelse og drift av toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn (tollager C). Nærmere vilkår for tollagertillatelsen følger av tolloven og tollforskriften. Det er blant annet et vilkår for tillatelse til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn at utsalgets lokaler er plassert slik at bare passasjerer som skal til eller kommer fra utlandet har adgang. Lokalet må også være tilstrekkelig sikret slik at uvedkommende ikke kan skaffe seg adgang. Innehaveren av tillatelsen kan ikke selge større kvanta avgiftsfrie varer til hver enkelt passasjer enn det den reisende kan medbringe toll- og avgiftsfritt. Selv om alle passasjerer i et område er ankommende passasjerer fra utlandet, er det som regel fri adgang til å gå inn i og ut av utsalgene flere ganger. Bestemmelsen om salgskvanta per passasjer bygger på en nordisk overenskomst som blant annet skal sikre ensartede bestemmelser og praksis i tax-free salget i de nordiske land. Dersom fastsatte vilkår ikke overholdes eller innehaveren av tillatelsen på annen måte gjør seg skyldig i misbruk, kan tillatelsen suspenderes eller trekkes tilbake. Tidligere var det et krav i tillatelsene til bevilgningshaverne på flyplassene at kundene måtte vise frem ombordstigningskortet. Det var da bare toll- og avgiftsfritt salg ved avgang, og passasjerene hadde ombordstigningskort på papir som ble stemplet. Dette kravet ble fjernet i 2008 pga. den teknologiske utviklingen med blant annet innføring av elektroniske billetter. Det er nå i stedet pålagt innehaver av tillatelsen å ha rutiner som sørger for at vilkårene overholdes. Dersom man i dag blir avkrevd å fremvise ombordstigningskort er dette dermed fordi innehaver av tillatelsen har valgt å ivareta sine forpliktelser på denne måten. Det å kunne selge avgiftsfrie varer i Norge innebærer en fordel i forhold til alle andre selgere av slike varer i Norge. Det er naturlig at man stiller kontrollkrav til selgere med bevilling for slik salg. Jeg viser imidlertid til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 956, hvor jeg vil følge opp mulige endringer når tiden er moden for det.