Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1055 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 04.07.2014 av utenriksminister Børge Brende

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Undertegnede har nettopp kommet tilbake fra en felles europeisk markering i Brussel med formål å sette søkelyset på forholdene for kristne pakistanere. Deres situasjon er svært vanskelig med trakassering, manglende rettssikkerhet, vilkårlige arrestasjoner og diskriminering på bakgrunn av deres tro. Blasfemibestemmelsene i pakistansk lovgivning er en særlig utfordring.
Hva kan og vil Norge gjøre bilateralt og internasjonalt for å bidra til en bedre situasjon for denne minoriteten i Pakistan?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Minoriteter i Pakistan er blitt mer utsatt for diskriminering og trakassering. I 2013 ble 583 mennesker drept og 853 skadet i 213 voldelige sekteriske angrep og konfrontasjoner i henhold til årsrapporten fra den anerkjente menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Commission of Pakistan (HRCP). Til tross for beskyttelse i lovverket for religiøse minoriteter begrenser myndighetene i praksis religionsfriheten. De mest utsatte religiøse minoritetene og muslimske sektene er: Ahmadiyaer, kristne, hinduer og sjiamuslimer. Angrep og drap på minoriteter etterforskes eller tiltales sjelden, noe som gjør straffrihet stadig vanligere og dermed terskelen for å begå slike drap stadig lavere. Noe diskriminerende lovverk kombinert med myndighetenes manglende oppfølging av lovpålagt tros- og ytringsfrihet bidrar til å fremme, heller enn å motvirke intoleranse, voldelige angrep og drap på utsatte religiøse minoriteter.
Det fins ca. 2,5 – 2,8 millioner kristne i Pakistan og dette utgjør ca. 1,5 % av befolkningen. Bosetningsområder hvor kristne er samlet, har blitt utsatt for angrep og brannstiftelser. I september 2013 gikk det av en bombe i en kirke i byen Peshawar, hvor 85 mennesker ble drept.
Både muslimer og kristne blir utsatt for anklager om blasfemi. I 2014 har det vært en økning i disse sakene, men uten at de har rettet seg særlig mot kristne. Det dreier seg som oftest om påstander om nedsettende omtale av profeten, et lovbrudd som kun kan straffes med dødsstraff. Å få en blasfemi-anklage mot seg er livsfarlig, uansett hvor reell saken faktisk er.
Den negative utviklingen for minoriteter i Pakistan har fått oppmerksomhet i internasjonale fora. I FNs menneskerettighetsråd gjennomgikk Pakistan en landhøring i 2012, og Norge deltok aktivt i denne høringen. Oppfordring om å bedre religiøse minoriteters vanskelige situasjon ble tatt opp av flere land, og fra norsk side ble manglende straffeforfølgelse av angrep nevnt spesielt. Pakistan aksepterte vår og flere andre anbefalinger som omhandlet religiøse minoriteters situasjon, men vi avventer fortsatt en klar tilbakemelding fra myndighetene om hvordan de vil følge opp disse anbefalingene.
Norge støtter menneskerettighetsarbeidet i Pakistan, med særlig vekt på minoriteter og kvinner. HRCP er en viktig organisasjon som står fram og forsvarer minoriteter, rapporterer om uakseptable hendelser og kritiserer alvorlige forhold hvor myndighetene oppfordres til å reagere. Angrep på kristne har vært et sentralt tema, særlig etter en del blasfemianklager og etter angrepet på kirken i Peshawar i 2013. Norge er en av de største og viktigste samarbeidspartnerne til HRCP gjennom mange år.
Norges ambassade i Islamabad har løpende kontakt med en del kirkesamfunn i Pakistan. Videre har Norge også engasjert seg i prosjekter for religiøs dialog, hvor også kristne har vært engasjert.
Målet er å redusere diskriminering og forbedre religiøs forståelse i samfunnet. Regjeringen vil fortsatt legge vekt på å støtte menneskerettighetsarbeidet i Pakistan og bidra til å sette fokus på den vanskelige situasjonen for religiøse minoriteter, hvorav kristne er en viktig gruppe.