Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1195 (2013-2014)
Innlevert: 05.09.2014
Sendt: 08.09.2014
Besvart: 12.09.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det vises til svar på spørsmål 1170.
Vil regjeringen respektere utfallet av en slik folkeavstemming i et tilfelle der for eksempel et flertall i Sandnes kommune i en folkeavstemming velger å si nei til en sammenslåing med Stavanger, eller vil regjeringen kunne overkjøre synspunktet til over 70 tusen innbyggerne i Sandnes?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Som jeg redegjorde for i mitt svar til spørsmål 1170, gir § 10 i Inndelingslova anledning til å bruke ulike høringsformer. Det er kommunestyret som etter en vurdering avgjør om de vil bruke rådgivende folkeavstemning i dette spørsmålet. I en vurdering av hvilken høringsform kommunen skal bruke, vil det kunne være flere faktorer som inngår, bl.a. representativitet ved lav valgdeltakelse, og type og omfang av svaralternativer. Disse høringene skal være rådgivende for kommunestyrene, og kommunene står fritt til å velge høringsform. Regjeringen kan derfor ikke forholde seg direkte til resultatene som framkommer gjennom ulike typer høring i ulike kommuner. Utgangspunktet for regjeringens vurderinger vil være vedtakene i kommunestyrene.