Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1198 (2013-2014)
Innlevert: 09.09.2014
Sendt: 09.09.2014
Spørsmålet er trukket tilbake

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Spørsmålet ble trukket.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: .