Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1253 (2013-2014)
Innlevert: 23.09.2014
Sendt: 24.09.2014
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 01.10.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I sitt første statsbudsjett fjernet regjeringen oppstartspengene til arkivsatsing på Tynset og arkivutdanningen. Dersom satsingen ikke skulle bli realisert innebærer det store negative konsekvenser for næringslivet i hele regionen. KS2 har vært ferdig en tid.
Er KS2-utredningen og tidligere utredninger som er gjort nå et tilstrekkelig godt nok grunnlag for å ta beslutning i saken?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Som stortingsrepresentant Andersen er godt kjent med, valgte regjeringen Stoltenberg i 2013 å legge saken om nytt arkivbygg på Tynset fram for Stortinget før prosjektet hadde gjennomgått ekstern kvalitetssikring i tråd med retningslinjene for store statlige investeringsprosjekter. Det er nå gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS 2) av styringsunderlag og kostnadsoverslag av forprosjektet. Spørsmålet om nytt arkivbygg på Tynset er en budsjettsak, og regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med vurdering av det utredete prosjektet gjennom den ordinære budsjettprosessen.