Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:7 (2014-2015)
Innlevert: 02.10.2014
Sendt: 02.10.2014
Besvart: 09.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): På mange mindre steder er brannberedskapen organisert med deltidsmannskap. God opplæring er viktig, men også dyr. Det stilles samme krav til omfattende opplæring i utrykningskjøring enten man skal kjøre med blålys langt ute i distriktet eller i Oslo. Det er en utfordring å få gitt denne opplæringen til alle, og på noen mindre steder oppleves noe av opplæringen som overflødig.
Vil statsråden se på mulighet for å differensiere kravene til opplæring ut i fra mer faktiske behov slik at flest mulig av deltidsmannskap får godkjenning?

Begrunnelse

I dag er det noe unntak slik at de som begynte før en gitt dato fikk påført kode 160 i førerkortet uten opplæring. Alle "nye" må ha samme omfattende opplæring uavhengig av trafikkbilde. Utfordringen er å gi alle deltidsmannskaper slik dyr opplæring. Når alarmen går kan det skje at ingen av de frammøtte har utrykningskompetanse og en må kjøre "utrykning" til en brann eller trafikkulykke uten blålys. Først når vi har parkert brannbilen kan man da sette på blålys.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Dagens kommunale brann- og redningsvesen består av 8 500 deltidspersonell og 3 500 heltidspersonell. Førsteinnsatsen ved hendelser forestås ofte av deltidspersonell i brannvesenet. Jeg er derfor opptatt av at deltidspersonellet i brannvesenet skal ha forsvarlig kompetanse når de rykker ut, også når det gjelder utrykningskjøring.
Samferdselsdepartementet er overordnet departement for Statens vegvesen, som er ansvarlig for trafikksikkerheten i Norge. Kommunene plikter å sørge for at bruken av brannvesenets utrykningskjøring skjer i tråd med de bestemmelsene som til enhver tid er fastsatt av vegmyndighetene. Jeg legger stor vekt på vegfarendes og brannmannskapenes sikkerhet når utrykning skjer.