Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:24 (2014-2015)
Innlevert: 06.10.2014
Sendt: 07.10.2014
Besvart: 13.10.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Antibiotikumet Narasin er godkjent som koksidistatikum til bruk i fôr til slaktekylling og godkjenningen gjaldt til 8. sept. 2014 (Ref.: http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/notatene/2010/okt/fortilsetningsstoff4.html?id=625522). Jf. vedlegg 1 til ”Forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer” er Narasin godkjent tilsatt i kyllingfôret fram til 21. aug. 2014.
Hvordan kan myndighetene operere med ulike datoer, er godkjenningen forlenget og hvorfor?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Innledningsvis vil jeg presisere at det ikke er tillatt å bruke antibiotika som tilsetningsstoff i fôr til dyr. Narasin er klassifisert som et koksidiostatikum. Koksidiostatika er stoff som virker mot encellede organismer (koksidier) som opptrer som snyltere i tarmen til en del dyr, særlig slaktekylling.
Når det gjelder den konkrete saken, skyldes de ulike datoene i EØS-notatbasen og forskriften en skrivefeil i EØS-notatet som er publisert i EØS-notatbasen.
Regelverket om godkjenning og bruk av tilsetningsstoffer i fôr er en del av EØS-avtalen. Fôrtilsetningsstoff gis godkjenning for 10 år i EU. EFSA gjennomfører en ny risikovurdering før et tilsetningsstoff eventuelt kan godkjennes for nye 10 år. Et tilsetningsstoff opprettholder godkjenningen inntil EFSA har avsluttet sin risikovurdering og endringen er fastsatt i en EU-forordning.
Narasin fikk i 2004 godkjenning for 10 år i EU. Inntil stoffet er revurdert av EFSA, vil det i tråd med ovenstående fortsatt være tillatt brukt.