Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:71 (2014-2015)
Innlevert: 16.10.2014
Sendt: 17.10.2014
Besvart: 30.10.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det foreligger et vedtak om avvikling av Loran C stasjonen på Bø i Nordland. Loran C systemet har over lang tid vært et nyttig og godt hjelpemiddel. Likevel er det besluttet avviklet. Andre land rundt oss planlegger et europeisk e Loran uten at vi skal delta.
Med våre store havområder, hva er det som ligger til grunn for at statsråden ikke ser nødvendigheten av å delta i dette prosjektet?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Loran-C har vært et nyttig og godt navigasjonshjelpemiddel. Imidlertid er globale satellittnavigasjonssystemer, slik som det amerikanske GPS, det russiske Glonass og om noen år det europeiske Galileo, for alle praktiske formål de enerådende navigasjonssystemene i bruk i dag. For eksempel anslår Kystverket at 5 av 2000 fartøy bruker Loran-C som sitt primære navigasjonssystem. Disse forhold, kombinert med at de fire norske Loran-C senderne har et omfattende moderniseringsbehov, gjorde at daværende Fiskeri- og kystdepartementet gjennomførte en bred høring om behovet for systemet. Ingen av de forespurte så behov for det etter 2015. Følgelig besluttet forrige regjering i 2013 å legge ned systemet med virkning fra 1. januar 2016. Dette er en beslutning denne regjeringen har sluttet seg til.
Når det gjelder det oppgraderte systemet eLoran, så ingen av de forespurte i høringsrunden et behov for det. Det er heller ingen land i Europa som har fattet en beslutning om en full utbygging og drift av systemet. I juli i år informerte franske myndigheter om at de har til hensikt å stenge sitt Loran-C system innen utgangen av 2015, og at de ikke har til hensikt å satse på eLoran. Storbritannia utvikler eLoran som et pilotprosjekt, og etter det jeg kjenner til er det fortsatt uavklart om Storbritannia vil satse på systemet i fremtiden.
På denne bakgrunn ser jeg ikke nødvendigheten av å delta i utviklingen av et system med svært usikker fremtid, få brukere, og som det i Norge er ansett å være lite behov for.