Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:180 (2014-2015)
Innlevert: 06.11.2014
Sendt: 06.11.2014
Besvart: 13.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Christian Tynning Bjørnø (A)

Spørsmål

Christian Tynning Bjørnø (A): Hva vil statsråden foreta seg for å forhindre at Rjukan sykehus blir stengt før jul, og mener statsråden dette er en akseptabel måte av STHF å gå frem på?

Begrunnelse

Situasjonen ved Rjukan sykehus er forverret etter at Sykehuset i Telemark Helseforetak varslet at det kan bli aktuelt å stenge sykehuset før jul. Dette er ikke i tråd med STHF sin utviklingsplan for sykehusene, som sier at ingen endringer skal skje ved Rjukan Sykehus før sommeren 2015. Dette vekker stor bekymring i Tinn-samfunnet og blant de ansatte.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Sykehuset Telemark holder på å omstille driften på Rjukan. De opplyser at det kan oppstå utfordringer fram mot avvikling av indremedisinsk akuttfunksjon og sengepost 20. juni 2015, etter hvert som noen ansatte vil søke nye jobber.

Det er positivt dersom ansatte får nye jobber i sitt nærmiljø. Det samme gjelder omlegginger som sikrer ny poliklinisk aktivitet og dagaktivitet ved Rjukan sykehus. Det at kompetansen forsvinner fra sykehuset, gjør at det kan bli nødvendig å gradvis benytte Notodden sykehus i større grad fram mot 20. juni 2015. Jeg har imidlertid merket meg at ordføreren i Tinn har sagt at de ikke ønsker å tappe sykehuset for ressurser før oppgaver skal flyttes fra sykehuset og vil ta hensyn til dette i sine ansettelsesprosesser. Det er bra og jeg legger til grunn at Sykehuset Telemark og Tinn kommune får til et samarbeid som sikrer en hensiktsmessig overføring av kompetansen.

Jeg har fått opplyst at sykehuset på Notodden fra 1. oktober er rustet opp med akuttberedskap og senger for å kunne avhjelpe Rjukan sykehus ved driftsutfordringer. Også ambulanseberedskapen i Tinn kommune er styrket fra samme dato.

Jeg vil understreke at Sykehuset Telemark har ansvar for å sørge for at tjenestetilbudet ved Rjukan sykehus til enhver tid er trygt og forsvarlig og at sykehuset ivaretar og prioriterer oppgavene som er avtalt med kommunen, fram til kommunen kan overta.

Jeg legger til grunn at Sykehuset Telemark vurderer situasjonen løpende. Samtidig forutsetter jeg at Sykehuset Telemark gjør det som er mulig, for å opprettholde et tilbud fram til 20. juni 2015 slik at omleggingen skjer i tråd med tidsplanen som er lagt til grunn i Utviklingsplanen.