Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:243 (2014-2015)
Innlevert: 19.11.2014
Sendt: 20.11.2014
Besvart: 04.12.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): I Nationen den 12. februar 2014 sier stortingsrepresentant Oskar Grimstad fra Fremskrittspartiet at man skal få en ordning for de småkraftverkene som ikke fikk elsertifikater, og at disse uansett skal bli kompensert.
Vil de 170 småkraftverkene som Grimstad henviser til bli kompensert, og når kan vi eventuelt forvente et slikt forslag?

Begrunnelse

Siden 1. januar 2012 har Norge og Sverige hatt et felles marked for elsertifikater. Formålet med den norsk-svenske elsertifikatordningen er å bidra til økt produksjon av fornybar elektrisitet. Samlet mål for ny fornybar elektrisitetsproduksjon er 26,4 TWh i år 2020. Det svensk-norske elsertifiktatsamarbeidet er regulert i avtalen mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011. I henhold til avtalen skal det gjennomføres en kontrollstasjon innen utgangen av 2015.
Et stort antall småkraftverk ble bygget fra 2004 til 2009. Da den norsk-svenske avtalen om elsertifikater ble innført, falt ca. 170 småkraftverk som ble bygget mellom 1. januar 2004 og 7. september 2009, utenfor ordningen.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Olje- og energidepartementet sendte 3. desember et forslag til endring av lov om elsertifikater på høring. I høringsnotatet forslår jeg at overgangsordningen utvides til å inkludere vannkraftverk med installert effekt under 10 MW og byggestart etter 1. januar 2004. Jeg følger med dette opp tidligere forslag som regjeringspartiene har hatt i Stortinget.
Forslaget til lovendringer er en del av arbeidet med kontrollstasjonen for elsertifikatordningen. Jeg tar sikte på å legge fram en proposisjon for Stortinget våren 2015 og at lovendringer trer i kraft fra 1. januar 2016.