Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:246 (2014-2015)
Innlevert: 20.11.2014
Sendt: 20.11.2014
Besvart: 24.11.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I en artikkel i Bondebladet den 23.10. lyder overskriften "Gjelda holder liv i landbruket". I den offentlige debatten blir det ofte pekt på at dansk jordbruk er gjeldsbelastet som et argument mot "industrilandbruket", men det fokuseres sjelden på hvordan utviklingen er/har vært i Norge.
Kan departementet oppgi tall for gjeldsutviklingen i norsk landbruk de siste 10-15 årene og vet en noe om utviklingen i Norge skiller seg fra andre land som f.eks. Danmark?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug:

Svaret med tabell i pdf-format