Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:301 (2014-2015)
Innlevert: 02.12.2014
Sendt: 03.12.2014
Besvart: 09.12.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Viser til svar på spørsmål i Dok. nr. 15:255 (2014-2015). Der beregnes utslag av nytt barnetillegg som Høyre, FrP, Venstre og KrF er kommet til enighet om, gitt at 2014-regler videreføres. Fra 01.01.2015 gjelder nye regler. Det relevante vil derfor være en sammenligning som i det nevnte svaret, men med utgangspunkt i 2015-reglene, slik at en sammenligner den faktiske situasjonen i 2015 med og uten endringene i barnetillegget.
Hvordan vil tabellene i dok. nr. 15:255 (2014-2015) se ut med utgangspunkt i reglene for 2015?