Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:331 (2014-2015)
Innlevert: 08.12.2014
Sendt: 09.12.2014
Besvart: 15.12.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Hvor mye statlige midler er brukt til investeringer på riksvegnettet i Hedmark i henholdsvis 2013 og 2014, og hva er planlagt brukt i 2015?

Begrunnelse

Hedmark er et fylke med flere sentrale riksveger av nasjonal betydning. E6 fellesprosjektet inn i Hedmark går mot slutten, på riksvei 3 er prosjektet Åsta bru fullført og flere breddeutvidelsesprosjekt har blitt gjennomført. Det bes om at de ulike beløpene spesifiseres på programområder.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format