Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:409 (2014-2015)
Innlevert: 19.12.2014
Sendt: 19.12.2014
Besvart: 09.01.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden ta initiativ til å sette opp et minnesmerke over senkningen av Blücher utenfor Oscarsborg festning?

Begrunnelse

I 2015 er det 75 år siden skjebnedagen 9. april. 1940. Dette er en meget stor og viktig historisk begivenhet som endret Norge for alltid.
Helt siden før 2005 har det vært forsøkt å få satt opp et minnesmerke over senkningen av Blücher utenfor Oscarsborg festning. Et enstemmig Storting gikk i 2005 inn for å bevilge inntil 10 millioner kroner for å lage et nasjonalt monument over hendelsen, private investorer skulle dekke resten av omkostningene. Varden som opprinnelig var ment plassert på et skjær utenfor Drøbak, er laget av en av Norges fremste billedhoggere. Innsigelser og en byråkratisk runddans har ført til at det fremdeles er uavklart om et minnesmerke vil bli reist.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Stortinget bevilget i 2005 inntil 10 mill. kr til oppsetting av et minnesmerke over senkingen av Blücher, på Småskjær utenfor Oscarsborg festning.
Forsvarsdepartementet var ikke involvert i dette prosjektet. Det viste seg senere at Kystverket hadde planer om å sette opp et fyr på Småskjær. Dette var derfor ikke lenger aktuelt som lokaliseringssted for monumentet. Initiativtagerne, Per Ung og Kristian Nordberg, tok senere kontakt med Hurum kommune for å få reist monumentet på Storskjær, litt lenger sør i Drøbaksundet. Stortingets bevilgning var da imidlertid ikke lenger disponibel, ettersom man var gått utover budsjettåret. Prosjektet måtte dermed stilles i bero.
Oscarsborg festning ble fredet 9. april 2014. Fredningen markerte at Oscarsborg festning i seg selv skal være et nasjonalt monument over hendelsene 9. april 1940. Fredningen betyr at det trolig ikke vil bli gitt tillatelse til å sette opp nye monumenter i Drøbaksundet. På denne bakgrunn vil regjeringen ikke ta initiativ til et nytt nasjonalt monument i Drøbaksundet.