Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:411 (2014-2015)
Innlevert: 19.12.2014
Sendt: 19.12.2014
Besvart: 14.01.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Vil statsråden ta initiativ til å samle aktuelle aktører til et møte for å drøfte hvordan vi kan bruke Ungdoms-OL 2016 og regjeringens arbeid med en egen Ungdomshelsestrategi til å utvikle nye rehabiliteringstilbud til ungdom?

Begrunnelse

«Mange ungdommer i Norge opplever å møte et helsevesen som ofte ikke er tilpasset behovene og livssituasjonen som unge mennesker har, men er beregnet for barn eller for voksne».

Dette stod å lese i en rapport fra konsulentselskapet Rambøll i 2012, bestilt av Helsedirektoratet.
Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for når en ungdom skal bli innlagt på barneavdeling eller voksenavdeling på sykehus, eller for oppfølging av ungdom. Skolehelsetjeneste og andre lavterskeltilbud i lokalmiljøet er ofte lite utbygd. Det er mye kompetanse om ungdom og unge voksne i helsevesenet, men den er fragmentert og i stor grad knyttet til enkeltpersoner.
Dette går spesielt utover ungdom med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer, som bruker helsetjenester oftere og over lengre tid enn andre.
Den før nevnte Rambøll-rapporten bestilt av Helsedirektoratet sier også:

”Rehabiliteringstilbud til ungdom i spesialisthelsetjenesten synes å være lite utbygd. De fleste rehabiliteringsinstitusjoner har ikke tilbud tilpasset ungdom.”

En undersøkelse SINTEF Helse gjennomførte i 2007, viste at mange unge opplever dårlig informasjon om rehabiliteringstilbud. I en undersøkelse blant fastleger i 2010 oppgav en fjerdedel å ha meget eller ganske dårlig kjennskap til tilbudet for ungdom og unge voksne. Forskning tyder også på at mange unge opplever en problematisk overgang fra barnehabilitering til voksentilbudet. Dette viser behov for bedre tilbud og for mer, oppdatert og samlet kunnskap.
I Stortinget har et flertall fra partiene Høyre, Frp og Venstre bedt statsråden om å utarbeide den første norske Ungdomshelsestrategien, noe statsråden har bekreftet og varslet i 2016.
I 2016 skal Lillehammer og Norge være vertskap for Ungdoms-OL. Paralympics er blitt et likestilt arrangement med tradisjonelt OL. Også Ungdoms-OL handler om mer enn idrettsprestasjoner og idrettsglede; gjennom Learn & Share står også kultur og læring sentralt i lekene. Arrangørenes visjon er at Lillehammer 2016 Youth Olympic Games skal sprenge grenser og skape morgendagen.
Lillehammer og Mjøsregionen har et etablert nettverk av rehabiliteringsinstitusjoner. Flere av dem har jobbet noe med å skreddersy tilbud til barn og unge og unge voksne, men ikke systematisk og i samarbeid. Høgskolen i Lillehammer satser spesielt på tilrettelegging for toppidrettsutøvere. I tillegg satser de på innovasjon og sosialt entreprenørskap. Lillehammer har også en stor avdeling av Norges Toppidrettsgymnas, NTG. Sammen med Unge funksjonshemmede, Norges Olympiske Komite/IOC og andre aktører kan vi bruke anledningene med Ungdomshelsestrategi og Ungdoms-OL 2016 til å sette ungdomshelse og rehabiliteringstilbud til ungdom på dagsorden på en ny og litt utradisjonell måte.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen har varslet at det skal settes i gang et arbeid med en ungdomshelsestrategi.
Jeg vil ta initiativ til et toppmøte om ungdomshelse i forbindelse med ungdoms-OL 2016.