Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:468 (2014-2015)
Innlevert: 19.01.2015
Sendt: 19.01.2015
Besvart: 26.01.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Av Trønder-Avisa 16. januar går det frem at 8 av 3 000 nye statlige arbeidsplasser som er opprettet under regjeringens første år er lagt til Nord-Trøndelag.
Hvordan er den øvrige fordelingen av disse arbeidsplassene fordelt på fylker?