Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:474 (2014-2015)
Innlevert: 20.01.2015
Sendt: 21.01.2015
Besvart: 28.01.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Forsvarsdepartement skal snart ta beslutning om anskaffelse av nye ubåter til Forsvaret.
Vil statsråden kreve at de ulike tilbyderne offentliggjør hvilke kommunikasjonsselskaper de benytter i prosessen?

Begrunnelse

Fremtidens ubåtkapasitet har vært utredet siden 2007. Regjeringen har nå besluttet at prosjektet skal gå inn i en definisjonsfase og utrede en nyanskaffelse av ubåter til erstatning for Ula-klassen når den går ut på dato.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 21. januar 2015 med spørsmål fra stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt om statsråden vil kreve at ulike tilbydere av nye ubåter skal offentliggjøre hvilke kommunikasjonsselskaper de benytter. Ubåter er en sentral militær kapasitet for Norge. Gjennom evnen til å operere skjult kombinert med stor slagkraft, vil ubåter kunne bidra signifikant til Forsvarets avskrekkende effekt. Ubåter har stor innvirkning på militære operasjoner i det maritime domene, både over og under vann, og betraktes som en kapasitet som er av vesentlig betydning for opprettholdelsen av en krigsforebyggende terskel. For en maritim nasjon som Norge, fremstår ubåter som en av de viktigste kapasitetene i vårt forsvar. Forsvarsdepartementet er nå i gang med definisjonsfasen av et prosjekt for nyanskaffelse av ubåter til erstatning for dagens Ula-klasse. Definisjonsfasen er planlagt ferdigstilt i 2016. Deretter vil et eventuelt investeringsprosjekt bli fremmet for Stortinget. På samme måte som det ble praktisert i kampflyanskaffelsen, anser Forsvarsdepartementet det som hensiktsmessig at også aktuelle tilbydere knyttet til en ubåtanskaffelse blir bedt om å opplyse om hvilke kommunikasjonsselskaper og rådgivere de benytter. Dette vil bidra til at offentligheten, departementet og Forsvaret har oversikt over de aktuelle aktørene og hvilken rolle de har i forbindelse med anskaffelsen.