Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:695 (2014-2015)
Innlevert: 02.03.2015
Sendt: 02.03.2015
Besvart: 06.03.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva vil kulturministeren gjøre for at ferdigstillingen av Norsk Ordbok og dens brukerveiledning gjøres mest mulig effektiv nå som Universitetet i Oslo fra og med 1. mars ikke viderefører stillinger til å fullføre oppgavene knyttet til prosjektet?

Begrunnelse

Stortinget har bevilget 3,6 millioner kroner til å gjøre ferdig bind 12 av Norsk Ordbok og en brukerveiledning for hele verket i 2015. Som prosjekteier vil Universitetet i Oslo fra og med 1. mars 2015 ikke videreføre stillinger til å fullføre oppgavene knyttet til Norsk Ordbok. Å overføre ansvaret for ferdigstillingen til andre innebærer en åpenbar merkostnad for det offentlige til et prosjekt som bare siden 2002 har fått bevilget 130 millioner over statsbudsjettet.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Kulturdepartementet har i møte med Universitetet i Oslo blitt informert om at prosjektet Norsk Ordbok 2014 ikke vil bli ferdigstilt i henhold til planen. Departementet mener dette er bekymringsfullt og har i brev av 27. februar 2015 til universitetet gitt uttrykk for dette. Universitetet er i samme brev bedt om å komme tilbake til departementet innen 13. mars 2015, med en endelig sluttdato for prosjektet. Jeg er opptatt av både siste bind og brukerveiledningen skal ferdigstilles med den samme høye kvalitet som resten av prosjektet.
Kulturdepartementet er ikke oppdragsgiver for prosjektet, men departementet har på grunnlag av årlige budsjettsøknader og etter bevilgninger fra Stortinget bidratt med betydelige tilskudd. Stortingets bevilgning for 2015 er i samsvar med det prosjektet har søkt om for å kunne ferdigstille tolvte og siste bind og utarbeide en brukerveiledning til hele verket. Departementet har stilt bevilgningen til disposisjon for prosjektet, men beløpet vil først bli utbetalt når vi har fått bekreftet at prosjektet blir fullført i tråd med formål og forutsetninger.
Jeg legger til grunn at universitetet finner løsninger som gjør at prosjektet kan ferdigstilles i tråd med forutsetningene og innenfor de bevilgede rammene. Norsk Ordbok er det viktigste vitenskapelige ordboksverket vi har, og jeg vil derfor i samarbeid med kunnskapsministeren følge nøye med på utviklingen i prosjektet.