Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:721 (2014-2015)
Innlevert: 06.03.2015
Sendt: 09.03.2015
Besvart: 13.03.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvordan vurderer statsråden behovet for innføring av kompetansekrav for hovslagere, og hva vil i så fall statsråden gjøre med saken videre?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Dyrevelferdsloven § 6 sier blant annet at dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell. Andre skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører.
Forskrift om velferd for hest § 5 sier at hesteholder skal ha nødvendig kunnskap om hest. Hesteholder har ansvar for at personell som håndterer og steller hestene, har nødvendig kompetanse for å gjøre dette på en god måte.
For å imøtekomme kravet i regelverket og få arbeidet fagmessig utført, bør derfor dyreeiere etterspørre hovslagere med fagbrev.
Videregående skole, retning naturbruk, tilbyr utdannelse innen hovslagerfaget. Dette utdanningstilbudet finnes ved en rekke videregående skoler.
Kunnskapsdepartementet er ansvarlig for fagplaner i videregående skole. Jeg er kjent med at det er noen utfordringer knyttet til gjennomføring av hovslagerutdanningen på grunn av begrensninger i tilbudet av lærlingplasser for hovslagere. Det kan også være behov for å oppdatere fagplanen for disse kursene, noe det har vært dialog med Faglig råd for naturbruk om.
Gjennom et godt opplegg for opplæringen legger jeg til grunn at hovslagere som tar fag- eller mesterbrev, fortsatt vil ha et godt praktisk og teoretisk grunnlag for den jobben de skal gjøre, og jeg ser ikke behov for ytterligere regulering av hovslageres kompetanse.