Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:846 (2014-2015)
Innlevert: 09.04.2015
Sendt: 09.04.2015
Besvart: 15.04.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Vil statsråden sikre at PET-scanning blir en del av oppfølgingen av pasienter som har gått igjennom behandling mot malignt melanom?

Begrunnelse

Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder føflekk kreft. Mange får sykdommen i forholdsvis ung alder, og lever med en uro om recidiver senere i livet.
I mange Europeiske land er PET-scanning en del av oppfølgingen etter kreftbehandling for melanomer standard, fordi en ved PET-scanning vil se ev. metastaser på et mye tidligere tidspunkt enn ved MR og CT. På en enkel måte vil en kunne få oversikt over potensiell spredning på store deler av kroppen lenge før det gir symptomer for pasientene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helsedirektoratet følger med på forhold som er av betydning for folkehelsen og utviklingen i helse- og omsorgstjenestene. Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 12-5 og spesialisthelsetjenesteloven § 7-3 at Helsedirektoratet skal utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. Det nasjonale handlingsprogrammet med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer (føflekkreft) er utgitt av Helsedirektoratet i tett samarbeid med det norske fagmiljøet. Helsedirektoratet viser til at PET-CT, i følge handlingsprogrammet, ikke har noen rutinemessig plass i oppfølgingen av maligne melanomer, men anføres å kunne være nyttig før operasjon av spredningssvulster. Ifølge det nasjonale handlingsprogrammet for maligne melanomer oppdages majoriteten (62 %) av malignt melanom residiv av pasienten selv, slik at kunnskap om selvundersøkelse er en viktig del av oppfølgingen. I henhold til det nasjonale handlingsprogrammet skal alle som opereres for malignt melanom følges opp postoperativt. Helsedirektoratet viser til at det i dag ikke finnes noen prospektive studier som dokumenterer nytten av rutineoppfølging av melanom pasienter, og at slike studier neppe vil kunne bli gjennomført i dag. Derfor er det er ingen internasjonal konsensus om hvordan melanom-pasienter skal følges opp.
Ifølge det nasjonale handlingsprogrammet er formålet med oppfølgingen:

• Å diagnostisere lokale og regionale residiv mens de fortsatt er operable.
• Diagnostisere nye melanom (2-8 %).
• Gi kunnskap om egenundersøkelse og gode solvaner. Kreftforeningen har en folder om «Hvordan sjekke egne føflekker» som kan bestilles for utdeling til pasienter.
• Gi trygghet for pasienten.

Helsedirektoratet viser videre til at i følge det nasjonale handlingsprogrammet kan CT- undersøkelser være indisert i oppfølgingen etter operasjon av lymfeknutemetastaser og hos pasienter som inngår i kliniske studier av nye behandlinger. Det framgår også av handlingsprogrammet at PET/CT kan være nyttig før operasjon av regionale lymfeknutemetastaser og før operativ fjerning av fjernmetastaser.