Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1012 (2014-2015)
Innlevert: 21.05.2015
Sendt: 22.05.2015
Besvart: 02.06.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Christian Tynning Bjørnø (A)

Spørsmål

Christian Tynning Bjørnø (A): Snart to år er gått siden Bypakke Grenland i juni 2013 ble vedtatt av kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan, samt Telemark fylkeskommune. Det faglige grunnlaget ble oversendt vegdirektoratet august samme år. Etter at den sterkt forsinkede uavhengige kvalitetssikringsrapporten endelig ble overlevert departementet i januar 2015 skulle alt ligge til rette for en hurtig fremdrift.
Kan statsråden bekrefte at Stortinget får mulighet til å behandle Bypakke Grenland før sommeren?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg viser til at Prop. 134 S (2014-2015) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark ble lagt fram for Stortinget fredag 29. mai 2015. Jeg kan derfor bekrefte at det er opp til Stortinget å bestemme om saken skal behandles før eller etter sommeren.