Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1070 (2014-2015)
Innlevert: 04.06.2015
Sendt: 04.06.2015
Besvart: 10.06.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Har regjeringen ambisjon om å fremforhandle en ny avtale med TV2 som innebærer redaksjonelt innhold, samt hovednyhetssendinger og hovedkontor i Bergen?

Begrunnelse

Regjeringen har varslet at den vil legge frem en stortingsmelding om NRK i løpet av juni. Tidligere i år kom det signaler om at meldingen skulle utvides til også å omfatte kommersiell allmennkringkasting. Nå sendes det sprikende signaler fra regjeringspartiene om hvorvidt meldingen blir utsatt eller om den kommer i juni. Arbeiderpartiet ønsker en ny TV2-avtale som sikrer redaksjonelt innhold og hovedkontor i Bergen.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Statens avtale med TV 2 AS om status som formidlingspliktig allmennkringkaster ble forlenget med ett år i februar 2015, og gjelder frem til 31. desember 2016. Formålet med forlengelsen var å legge til rette for en vurdering av virkemidler for å sikre kommersiell allmennkringkasting i stortingsmeldingen om allmennkringkasting. Stortinget vil bli informert om regjeringens planer for en evt. ny avtaleperiode når stortingsmeldingen legges frem før sommeren.