Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1092 (2014-2015)
Innlevert: 09.06.2015
Sendt: 09.06.2015
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 23.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det er kjent at flyktninger og asylsøkere i Norge kan utsettes for spionasje og trusler fra hjemlandet, og at tortur og represalier også kan ramme deres gjenværende familie. En konvertitt fra Iran har opplevd dette gjennom en rekke år, og hans mor og søster har fått asyl i Norge. Faren har imidlertid sittet fengslet i Iran i 2,5 år, og har nå rømt til Tyrkia, men kommer ikke videre pga. manglende reisepapirer.
Vil statsråden vurdere hva som kan gjøres for å hjelpe familien til trygghet?

Begrunnelse

Siden vedkommende stod fram i Aftenposten i 2008 som kristen konvertitt og kritiserte makthaverne i hjemlandet Iran, har han vært utsatt for trusler og press og endog voldsbruk, som da han i 2010 ble angrepet med kniv. Han har vært utstyrt med voldsalarm fra politiet siden 2008, og han har på en modig og krevende måte valgt å stå fram offentlig med sitt budskap om iranske myndigheters maktmisbruk.
Familien i hjemlandet er blitt torturert, og hans mor og søster rømte til Norge i 2012 da de søkte og fikk asyl her. Men faren satt fortsatt fengslet i Iran inntil han for noen tid tilbake greidde å rømme til Tyrkia. Herfra kommer han seg ikke videre, fordi han mangler pass og reisepapirer. Familien her i Norge er meget urolige for hans skjebne. De opplever at stadig press og trusler fortsatt er en del av deres liv, og de føler seg ikke trygge. Situasjonen deres blir enda vanskeligere på grunn av frykten for hva som skjer med faren. Det ville være en stor lettelse for den tungt plagede familien dersom det fins noe Norge kan gjøre for å hjelpe faren til å komme i trygghet.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Utenriksministeren har videresendt spørsmålet til meg for besvarelse. Som kjent, er styringsforholdene på utlendingsfeltet slik at jeg ikke kan gripe inn i enkeltsaker, med mindre saken berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Jeg er ikke kjent med at det foreligger slike hensyn i den omtalte saken.
I spørsmålet vises det til at flyktninger og asylsøkere i Norge kan utsettes for spionasje og trusler fra hjemlandet. Dersom herboende sønn er utsatt for dette, kan han anmelde dette til politiet.