Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1111 (2014-2015)
Innlevert: 10.06.2015
Sendt: 12.06.2015
Besvart: 19.06.2015 av utenriksminister Børge Brende

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Beduinlandsbyen Susiya kan bli utslettet etter at Israels høyesterett avviste en henvendelse fra innbyggerne om å fryse planlagte husødeleggelser i landsbyen. Susiya, med ca. 450 innbyggere hvor 120 er barn. Kirkens verdensråd er bekymret. Byen ligger svært nær Israels ulovlige bosettingsområder.
Hvilke henvendelser har utenriksministeren tatt overfor Israelske myndigheter for å stanse utslettelsen av landsbyen og hindre at Israel fortsetter med sin ulovlige bosettingspolitikk?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Israel er godt kjent med at Norge, i likhet med resten av det internasjonale samfunnet, anser de israelske bosettingene på okkupert område som folkerettsstridige og som et hinder for fred.
Regjeringen ser med uro på planene om å rive landsbyen Susiya og tvangsflytte de palestinske innbyggerne. Norge forventer at Israel respekterer internasjonal humanitærrett og beskytter sivilbefolkningen i de okkuperte områder.
Jeg er svært bekymret for at slike husødeleggelser er en del av et mønster der situasjonen på bakken stadig endres i form av bosettingsutvidelser, tvangsflytting av lokalsamfunn og begrensinger på palestinsk økonomi. Dette vil samlet svekke mulighetene for en to-statsløsning.
Under mitt siste besøk til Israel og Palestina i mai 2015 tok jeg i mine samtaler med både statsminister Netanyahu og president Abbas opp betydningen av at forhandlinger mellom partene gjenopptas, samt at begge sider må avstå fra tiltak som øker konfliktnivået og svekker mulighetene for en troverdig fredsprosess. I mine samtaler med israelske ledere understreket jeg behovet for å stoppe byggingen i de israelske bosettingene på okkupert område.