Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1157 (2014-2015)
Innlevert: 17.06.2015
Sendt: 18.06.2015
Besvart: 29.06.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvordan vurderer forsvarsministeren konsekvensene for sikkerhet, beredskap og forsvarets tilstedeværelse ved å forkorte rullebanen på Banak lufthavn?

Begrunnelse

Banak lufthavn har Norges femte lengste rullebane. Avinor og Forsvaret er begge brukere av flyplassen. Ifølge Altaposten 16.06.15 er det uenighet mellom de to om finansiering av drift og vedlikehold av rullebanen, og som følge av det skal Avinor ha truet med å fysisk avkorte rullebanen. Fra Porsanger kommune og Finnmark fylkeskommune er det uttrykt en klar forventning til at regjeringen rydder opp i dette.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 18. juni 2015 med spørsmål fra stortingsrepresentant Helga Pedersen om rullebanen ved Lakselv lufthavn, Banak.
Forsvaret benytter Banak som redningshelikopterbase på daglig basis. Videre benyttes Banak som deployeringsbase og ved øvelser for Forsvarets og allierte fly. Banak benyttes også ved skytetrening i Halkavarre skytefelt.
Det er god dialog mellom Avinor og Forsvaret om bruken av Lakselv lufthavn, Banak. Det er så langt ikke planlagt endringer for Forsvarets bruk av Banak.