Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1160 (2014-2015)
Innlevert: 17.06.2015
Sendt: 18.06.2015
Besvart: 26.06.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva vil statsråden gjøre for å sikre videre drift av Stella Polaris som er avhengig av statlig støtte?

Begrunnelse

Stella Polaris er et profesjonelt nasjonalt gjøglerteater som også produserer mye internasjonalt. Barn og ungdomsdeltagelsen er stor i deres produksjoner, samt profesjonelle utøvere som både er tilknyttet troppen fast og ved behov. Stella Polaris har egen basisfinansiering gjennom mange år fra statlig hold. De har fått signaler om at basistøtten via Kulturrådet skal fases helt ut etter 2015.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: I perioden 2007–2011 fikk Stella Polaris fast statstilskudd over statsbudsjettet. Både før og etter denne perioden har Stella Polaris fått tilskudd via Norsk kulturråd. Siden 2011 har Stella Polaris fått flerårig prosjektstøtte fra Kulturrådet. Det er imidlertid flere tilskuddsordninger i Norsk kulturfond som kan være aktuelle for Stella Polaris.
Tildelingskriteriene i tilskuddsordningene som forvaltes av Norsk kulturråd, er basert på kunst- og kulturfaglig skjønn. Departementet kan ikke instruere Kulturrådet om individuelle tildelinger fra Norsk kulturfond. Prinsippet om armlengdes avstand mellom politiske myndigheter og kunstlivets aktører er helt sentralt for et fritt kunst- og kulturliv. Dette er et prinsipp som for øvrig de rødgrønne også praktiserte og hegnet om da de satt i regjering. Vi ønsker ikke politisk styring av innholdet i kunsten og må respektere at kunstfaglige beslutninger tas på et fritt og uavhengig grunnlag.