Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:47 (2015-2016)
Innlevert: 07.10.2015
Sendt: 08.10.2015
Besvart: 14.10.2015 av utenriksminister Børge Brende

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Er det i tråd med regjeringens holdning til og politikk overfor palestinerne å demonstrere mot president Abbas innlegg i FN ved å forlate salen under hans tale?

Begrunnelse

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg, som representerer Fremskrittspartiet, var oppnevnt i statsråd som del av den norske delegasjonen til FNs hovedforsamling i høst. Erlend Wiborg har på sosiale medier og i lokale aviser gjort kjent at han forlot salen i protest under Abbas tale. På twitter, meldte han følgende:

"Gikk i protest mot slutten av talen til Abbas. Han sier rett ut at han ikke vil forholde seg til inngåtte avtaler, det fortjener ingen applaus".

Denne protesten er også omtalt i flere lokale aviser. Som representant for ett av regjeringspartiene, burde være å forvente at han også representerer regjeringens politikk, som del av den norske delegasjonen til FNs hovedforsamling. Dette er også viktig, all den tid Norge er leder av giverlandsgruppen.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Regjeringen er dypt bekymret over de siste ukers voldseskalering på bakken, særlig i Jerusalem og på Vestbredden. Det er nå helt avgjørende at partene bidrar til å stabilisere situasjonen og hindrer videre spredning av uro og vold.
President Abbas sin tale i FNs Generalforsamling er et uttrykk for dyp frustrasjon over mangelen på fremskritt i de mange forhandlingsforsøkene siden Oslo-avtalene. Abbas understreket samtidig betydningen av den møysommelige innsatsen som har vært lagt ned i å bygge opp palestinske statsinstitusjoner, ikke minst arbeidet som har vært gjort av Norge som leder av giverlandsgruppen med å styrke den palestinske økonomien.
Styrking av palestinske institusjoner og økonomien er sentrale virkemidler for både å ivareta stabiliteten i området og for å legge et grunnlag for en fremtidig palestinsk stat. For å uttrykke støtte til denne langsiktige innsatsen, herunder det møysommelige arbeidet gjennom giverlandsgruppen, deltok jeg på den palestinske flaggheisingsseremonien under FNs Generalforsamling.
Norge vil nå styrke den lokale innsatsen til giverlandsgruppen, og videreføre vårt bidrag til en politisk løsning på konflikten. Regjeringen mener at det er avgjørende at partene viser vilje og evne til å gjenoppta de vanskelige forhandlingene om sluttstatusspørsmål. Det internasjonale samfunnet må bistå med å trekke inn de arabiske landene på en sterkere måte enn tidligere.
Hver høst oppnevnes to grupper av Stortingsrepresentanter under FNs generalforsamling. Disse er oppnevnt ved Kongelig resolusjon og inngår i den norske delegasjonen. De representerer ikke regjeringen, men Stortinget. Norske myndigheter overvar alle innlegg i sin helhet under årets Generalforsamling.