Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:141 (2015-2016)
Innlevert: 30.10.2015
Sendt: 02.11.2015
Besvart: 06.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Utgiftene til mottaksdrift er svært høye. Mange blir sittende svært lenge der, noe som forutsetter at de kvalitetskrav som stilles oppfylles hvis det skal være forsvarlig. Dette gjelder brannsikkerhet, personale, hygiene, tilbud til barn og skjerming av sårbare, osv. Dette er et meget lukrativt forretningsområde nå og mye tyder på at kontraktskravene tøyes pga. manglende kontroll.
Hvordan sikrer statsråden at leverandører leverer i tråd med alle kontraktskravene?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Ansvaret for opprettelse, drift og nedleggelse av asylmottak er delegert fra Justis- og beredskapsdepartementet til Utlendingsdirektoratet (UDI).
UDI stiller krav til driftsoperatørene for asylmottak når det gjelder innkvarteringstilbudet. For å sikre at mottakene tilfredsstiller kravene til ordinære mottak og transittmottak gjennomfører direktoratet kontraktsoppfølging med driftsoperatørene.
Kontraktsoppfølgingen innebærer at UDI kontrollerer om driftsoperatøren følger kontrakten og tjenesten de har forpliktet seg til. Hvis det viser seg at mottaket ikke tilfredsstiller kravene, vil UDI følge opp dette med driftsoperatøren.