Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:151 (2015-2016)
Innlevert: 03.11.2015
Sendt: 04.11.2015
Besvart: 11.11.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Fra hvilken dato neste år settes fartsgrensen på strekningen E6 Dal-Kolomoen opp til 110 km/t igjen?

Begrunnelse

Strekningen E6 Dal-Kolomoen har hatt fartsgrense på 110 km/t. I vinter blir fartsgrensen satt ned. Det vises til at dette er nødvendig i den mørke årstiden på grunn av belysningen på strekningen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen har valgt å øke fartsgrensen til 110 km/t på gode veier. Høyere fartsgrense på veier som er tilrettelagt for det, gir kortere reisetid for den enkelte og er samfunnsøkonomisk gunstig. Etter at fartsgrense 110 km/t ble etablert på de på de tryggeste motorvegene våren 2014, har det så vidt jeg er kjent med ikke skjedd alvorlige ulykker på disse strekningene. Jeg mottar svært mange positive tilbakemeldinger fra trafikantene på dette tiltaket, som foreløpig er etablert på totalt 10 strekninger, til sammen på 200 km av det norske riksvegnettet. Jeg skjønner derfor godt at også representanten Vedum vil vite når fartsgrensen på veien hjem til Hedmark settes opp igjen til 110 km/t. Jeg er glad for at vi nå knapt lenger hører skepsisen som representanter fra forrige regjeringspartier tidligere har luftet.
På to av strekningene er fartsgrense 110 km/t i første omgang innført som en sommerfartsgrense fra april-oktober, dette med basis i faglige råd. Bakgrunnen for dette er klimatiske forhold og forhold ved vegens utforming/omgivelser. For strekningen Dal-Kolomoen gjør manglende veglys og smale vegskuldre at Statens vegvesen har anbefalt 110 km/t bare som sommerfartsgrense. Fartsgrensen på strekningen vil bli satt opp igjen til 110 km/t i månedsskiftet mars/april 2016.
Jeg har allerede bedt Vegdirektoratet vurdere muligheten for 110 km/t som permanent fartsgrense på strekningen.