Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:183 (2015-2016)
Innlevert: 11.11.2015
Sendt: 11.11.2015
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 19.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): NRK Finnmark melder den 11. november 2015 at en norsk grenseinspektør hevder at russiske myndigheter i offisielle møter har foreslått en løsning som ville unngått at mange asylsøkere uten beskyttelsesgrunn har kommet over grensa på Storskog.
Kan regjeringen bekrefte eller avkrefte at en slik løsning har vært kjent for norske myndigheter, har temaet blitt tatt opp i slike møter og i så fall, hva har vært Norges respons?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I 2012 besluttet Øst-Finnmark politidistrikt å gi relevant informasjon til tredjelands-borgere som ønsket seg over til Norge fra Russland om rettslige vilkår for lovlig å ankomme norsk territorium. Dette ble gjort gjennom et kortfattet skriv som ble lagt inn i den aktuelle personens dokumenter før grensekryssingen. Ordningen ble iverksatt etter avtale med stedlige russiske grensevaktmyndigheter.
Politimesteren i Øst-Finnmark politidistrikt opplyser at norske og russiske grense-vaktmyndigheter i 2014 ble enige om å innføre en felles kontroll av tredjelansborgeres reisedokumenter. Dokumentene blir nå kontrollert først av russiske myndigheter og dernest på norsk side før vedkommende tillates sluppet over grensen. I den forbindelse ble man enige om å videreføre teksten i skrivet fra 2012 inn i et noe mer omfattende skjema som nå følger dokumentene fra norske til russiske grensemyndigheter.
Som en følge av den senere tids betydelige økning i antall tredjelandsborgere som ankommer Norge over landegrensen fra Russland ble det nylig fra norsk side besluttet å supplere teksten i ovennevnte skjema med et kort skriv til de som ønsker å reise inn i Norge. Hensikten er å gi forsterket informasjon om vilkårene for lovlig å kunne reise inn i Norge.
Denne informasjonen legges inn i reisedokumentene til de som ikke har tillatelse til gyldig innreise i Norge, og kommer i tillegg til opplysningene i skjemaet.
Fra norsk og russisk side har det vært enighet om at det er viktig at personer som ønsker å reise inn i Norge har relevant informasjon om vilkårene for innreise. Norges grensekommisær tok derfor saken opp med sin russiske kollega før man igangsatte omdeling av skrivet som ble utferdiget nå i høst. Partene ble enige om teksten i skrivet. Skrivet har blitt utdelt til tredjelandsborgere som ønsker å reise inn i Norge ved grensen til Russland fra 7. november i år.
Jeg har registrert at både Grensekommisæren og Politimesteren i Øst-Finnmark har utrykt at de ikke kjenner seg igjen i det inntrykket som ble skapt i det aktuelle NRK-innslaget.