Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:233 (2015-2016)
Innlevert: 19.11.2015
Sendt: 19.11.2015
Besvart: 27.11.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): NRK Hordaland meldte 16.11.15 at Avinor nylig har sendt ut brev til alle som har drosjeløyve i Hordaland og Rogaland, hvor man krever at dem som kjører drosje skal underskrive en avtale om nytt taxisystem dersom de i framtiden skal hente passasjerer på Flesland og Sola flyplasser. Avinor-utspillet har skapt til dels skarpe reaksjoner fra taxinæringen.
Støtter statsråden Avinors strategi i denne sammenhengen?

Begrunnelse

Det omtalte systemet kritiseres av Norges Taxiforbund, som har gått ut og fraråder sine medlemmer å underskrive avtalen, selv når dette innebærer økonomisk tap for den enkelte.
Det synes innlysende at det foreslåtte systemet på Flesland og Sola flyplasser bryter med etablert praksis og innarbeidete konvensjoner av stor betydning for taxinæringa.
Man kan innvende mot Avinors system at det kan innebære forskjellsbehandling og misbruk av dominerende stilling som flyplasseier.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Avinor har ansvar for å tilrettelegge for en effektiv og sikker trafikkavvikling for taxi og annen kollektivtransport ved lufthavnene. Ved noen lufthavner er det derfor etablert venteplasser, oppholdsrom og systemer for køstyring. Avinors har ansvar for å vurdere hvilke tiltak som er nødvendig å gjennomføre på de enkelte lufthavnene. Det er tidligere innført taxisystemer på lufthavnene i Oslo, Trondheim, Bodø og Tromsø.
Stortinget har lagt til grunn at Avinor skal være selvfinansierende, og det er derfor etablert praksis at kostnader ved taxisystemer finansieres ved avtaler med brukerne om å betale et vederlag som skal dekke Avinors kostnader. Avinor skal ikke tjene penger på ordningen. Jeg viser til at prinsippene for dette ble avklart i brev til Norges Taxiforbund datert 11.10.2006 fra daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete.
Avinor har nå valgt å etablere taxisystemer i Bergen, Stavanger og Kristiansand, og har foreslått at kostnader ved dette finansieres i tråd med etablert praksis.