Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:275 (2015-2016)
Innlevert: 30.11.2015
Sendt: 30.11.2015
Besvart: 03.12.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Avisen "Dagen" melder at UDI krever at leirsteder som vurderes benyttet som asylmottak må fjerne kristne symboler før det er aktuelt å bruke stedene som mottak. Dette skjer samtidig som det er stor mangel på mottaksplasser i hele landet.
Er dette krav justisministeren stiller seg bak eller vil han be UDI endre praksis?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det som står i UDIs retningslinjer for drift av asylmottak, er at asylmottak skal ha et rom som er religionsnøytralt. Det skal ikke foregå aktiv forkynnelse av noe slag i asylmottak eller akuttinnkvartering for asylsøkere.
Når det gjelder håndtering av den konkrete saken viser jeg til at UDI mandag 30. november sendte ut en pressemelding, der de orienterte om at de ikke vil kreve at de som driver overnattingstilbud fjerner religiøse symboler.