Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:425 (2015-2016)
Innlevert: 13.01.2016
Sendt: 13.01.2016
Besvart: 20.01.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Sveinung Stensland (H)

Spørsmål

Sveinung Stensland (H): Hvor mange nye legemidler fikk refusjon på blåresept i 2015 grunnet økningen i bagatellgrensen fra 5 til 25 millioner kroner?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2015 å øke bagatellgrensen til 25 millioner kroner fra og med 2015. Det innebærer at legemidler hvor merutgiftene for folketrygden vil være mindre enn 25 mill. kroner om 5 år, kan komme på blå resept uten at det må behandles i Stortinget. Dette ble vedtatt av Stortinget for å sikre norske innbyggere raskere tilgang på legemidler på refusjon, forenkle hverdagen for norske pasienter, fjerne byråkrati samt gjøre det enklere for legemiddelprodusenter å få legemidler godkjent til forhåndsgodkjenning. Denne endringen ble godt mottatt av både pasient- og bransjeorganisasjoner. I ettertid vil det være interessant å bli opplyst om hvilke følger dette fikk første året etter økningen og i hvilken grad dette har gitt norske pasienter raskere tilgang på nye legemidler på blå resept.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Stortingets vedtak om å øke den såkalte bagatellgrensen fra 5 til 25 mill. kroner har medført at Legemiddelverket i 2015 har kunnet innvilge forhåndsgodkjent refusjon for fjorten nye legemidler. Ti av disse er legemidler til behandling av diabetes type 2.
De øvrige fire legemidlene er til behandling av henholdsvis schizofreni, alvorlig håndeksem, infeksjoner og høysnue.
Hevingen av bagatellgrensen er et viktig tiltak for å sikre likeverdig og rask tilgang til legemidler på blåresept. Disse legemidlene ville tidligere år ha måttet vente til ordinær budsjettbehandling i Stortinget.