Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:469 (2015-2016)
Innlevert: 21.01.2016
Sendt: 21.01.2016
Besvart: 28.01.2016 av utenriksminister Børge Brende

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Vil utenriksministeren ta utvisningen av de norske ungdomspolitikerne fra Vest-Sahara opp med marokkanske myndigheter?

Begrunnelse

Nylig har ungdomspolitikere fra flere politiske partier blant annet Unge Høyres leder Kristian Tonning Riise og AUFs nestleder Emilie Bersaas, blitt utvist fra Vest-Sahara av marokkanske myndigheter. Dette er en alvorlig situasjon og nok en påminnelse om Marokkos ulovlige annektering av Vest-Sahara. Det er også et uttrykk for en innstramming som gjør at nesten ingen slipper inn i det annekterte området.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Marokko utøver ikke internasjonalt anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, og Norge anser derfor ikke Vest-Sahara som en del av marokkansk territorium. Området har status i FN som ikke-selvstyrt, og i likhet med de fleste land godtar ikke Norge Marokkos erklæring om at Vest-Sahara inngår i den marokkanske staten.
Selv om Marokko ikke utøver internasjonalt anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, praktiserer Marokko de facto kontroll over området. Norge oppfordrer Marokko på generelt grunnlag til å utvise åpenhet med hensyn til tilgang til Vest-Sahara. Vår ambassade i Rabat har vært i kontakt med flere av ungdomspolitikerne som representanten viser til, og vi har understreket at vi er rede til å yte konsulær bistand i tilfelle det skulle være behov.
Utenriksdepartementet er også i kontakt med marokkanske myndigheter for å få mer informasjon om hva som har skjedd i disse konkrete sakene, og hvorfor. Marokkos viseutenriksminister besøker snart Norge, og jeg vil ta opp utvisningen av de norske studentene og ungdomspolitikerne med henne. Vi vil også diskutere situasjonen i Vest-Sahara mer generelt. Den norske ambassaden i Rabat besøker Vest-Sahara regelmessig. Etter hver reise tas det kontakt med marokkanske myndigheter for å diskutere både enkeltsaker og mer generelle menneskerettighetsspørsmål.