Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:575 (2015-2016)
Innlevert: 10.02.2016
Sendt: 11.02.2016
Besvart: 18.02.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Hva er kostnaden av å gi studenter som får barn etter endt utdanning, men før de har opparbeida seg tilstrekkelig arbeidsgrunnlag for å få foreldrepenger gjennom folketrygden/NAV, rett til foreldrepenger gjennom NAV på samme nivå som Lånekassens foreldrestipend til studenter?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Verken Kunnskapsdepartementet eller Lånekassen har tall på hvor mange som får barn etter endt utdanning, men før de har opparbeidet rettigheter til foreldrepenger gjennom Nav. Det er derfor knyttet usikkerhet til beregningen av kostnaden ved å gi studenter som får barn etter endt utdanning rett til foreldrepenger gjennom Nav på samme nivå som foreldrestipendet i Lånekassen.
Det er i beregningene lagt til grunn at forslaget kun skal omfatte studenter som har tatt høyere utdanning. Basert på statistikk fra SSB og Lånekassen legges det til grunn at 110 personer får barn etter endt høyere utdanning og før de har opparbeidet seg rett til foreldrepenger. Det legges til grunn at disse 110 personene skal motta foreldrepenger tilsvarende basisstøttebeløpet på 2 599 kroner per uke (sats for 2016-2017) i til sammen 49 uker.
Budsjetteffekten av å gi 110 personer foreldrepenger på til sammen 127 351 kroner utgjør om lag 14 mill. kroner.