Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:576 (2015-2016)
Innlevert: 10.02.2016
Sendt: 11.02.2016
Besvart: 18.02.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Skyldes etterlyst utvikling av forskningsinnovasjonssystemet Cristin pengemangel og hvor mye ekstra midler skal til for å få versjon 2.0 i funksjon?

Begrunnelse

Styreleder Vidar L. Haanes i Universitets- og høgskolerådet har uttrykt sterk misnøye med informasjonssystemet Cristin og har mange i universitet-, høyskole- og forskningssektoren bak seg i kritikken. Haanes etterlyste en evaluering, men dette er avvist av Kunnskapsministeren i svaret på et tidligere spørsmål sendt fra Stortinget. Likevel kan det fortsatt stilles spørsmål med hvorfor ikke systemet fungerer bedre og når det er ventet at dette kan komme i orden. I forslag til statsbudsjettet for 2016 er det ikke gjort rede for disse problemene, og det er heller ikke orientert om at systemet ikke fungerer godt nok og etter intensjonen.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg viser til mitt tidligere svar til stortingsrepresentant Aasen vedrørende CRIStin og forsinkelser i arbeidet med utvikling av CRIStin 2.0. Jeg vil innledningsvis påpeke at det systemet som brukerne opplever som utilfredsstillende i dag, er det gamle systemet, som skal fases ut når CRIStin 2.0 tas i bruk. Jeg er oppmerksom på at det gamle systemet per i dag er lite brukervennlig og gammeldags. Basisversjonenen av det nye systemet som skal tas i bruk i løpet av 2017, skal være langt mer moderne enn dagens løsning. Jeg legger til grunn at institusjonene vil oppleve det som en stor forbedring. Systemet vil også ha en del helt nye funksjonaliteter, som f.eks. nye muligheter for å søke etter og gjenbruke informasjon.
CRIStin har en grunnbevilgning på om lag 25 mill. kroner og har de senere årene fått en tilleggsbevilgning for å utvikle CRIStin 2.0. Det har de også fått for 2016. Utviklingen av CRIStin er komplisert. Jeg har fått opplyst fra CRIStin at det vil ha begrenset effekt på tidspunktet for levering av basisversjonen å ansette ytterligere personell på det nåværende tidspunkt. Det dreier seg om høyt spesialisert kompetanse, som det tar tid for nyansatte å utvikle.
Som jeg skrev i januar, skulle det gjennomføres et møte mellom Universitets- og høgskolerådet (UHR) og CRIStin. Dette møtet fant sted 15. februar. På møtet ble involvering av sektoren og fremdriften i arbeidet med CRIStin 2.0. diskutert. Dette er en dialog CRIStin og UHR er enige om å videreføre. Som jeg også nevnte i mitt forrige svar, ble UHR sist høst invitert til å oppnevne tre medlemmer til den utvidede styringsgruppen for arbeidet med utvikling av CRIStin 2.0. Representasjonen fra UHR skal bidra til å sikre at prioriteringene i prosjektet er mest mulig i tråd med UH-sektorens behov, og at gi UH-sektoren får de løsninger de trenger.
Jeg ser ikke bort fra at dialogen mellom UHR og CRIStin kan bidra til at det formuleres konkrete behov fra brukernes side som det er mulig å følge opp parallelt med arbeidet med ferdigstilling av basisløsningen for CRIStin 2.0. I så fall vil jeg vurdere slike forslag inn mot den ordinære budsjettprosessen.