Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:663 (2015-2016)
Innlevert: 23.02.2016
Sendt: 23.02.2016
Besvart: 09.03.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Er justisministeren enig med stortingsrepresentanten Jan Arild Ellingsen i at norsk politi ikke har nok ressurser til å trygge gatene, og mener justisministeren at den gruppen Soldiers of Odin, som har tilknytning til høyreekstreme miljøer, er et ønsket supplement til norsk politi for å skape økt trygghet for norske borgere?

Begrunnelse

Soldiers of Odin marsjerer nå i gatene i flere norske byer, angivelig for å skape økt trygghet. Denne selvjustisgruppen er en norsk avart av den finske gruppa som ble grunnlagt av den selvutnevnte nasjonalsosialisten Mika Ranta og en gruppe unge menn.
Mange finner er skeptiske og frykter den uniformerte, patruljerende gruppa. Ifølge den finske sikkerhetstjenesten har noen av medlemmene tilknytning til grupper på ytre høyre fløy, også nynazistiske.
Finlands innenriksminister har uttalt at «Å patruljere i gatene er ekstremisme. Dette øker ikke sikkerheten og frivillige har ingen rett til å bruke makt».
I Norge frontes gruppa av personer med tilknytning til Norwegian Defence League og Pegida-bevegelsen.
Politidirektoratet har uttalt at «Politiet er generelt skeptiske til grupperinger som Odins soldater. Bruk av navn og symboler, samt det faktum at flere av gruppens medlemmer har tilknytning til kriminelle miljøer, understreker denne skepsisen. Det er ikke akseptabelt at grupperinger opptrer som, eller gir inntrykk av å være en form for "borgervern", og patruljerer i gatene i den hensikt å opprettholde ro og orden, og eventuelt griper inn i situasjoner og ordensforstyrrelser.»
Stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen fra regjeringspartiet FrP gir i dag Soldiers of Odin honnør og ser på dem som et velkomment og nødvendig supplement til norsk politi fordi de selv ikke har nok ressurser til å ivareta sikkerheten til norske borgere.
Høyres stortingsrepresentant Anders Werp har tatt avstand fra Ellingsens uttalelser og mener dette ikke er regjeringens politikk.
Undertegnede er svært skeptisk til denne typen selvjustisgrupper, og stiller store spørsmål ved om dette bidrar til økt sikkerhet for norske borgere. Jeg ber på denne bakgrunn justisministeren klargjøre regjeringens syn.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg er ikke enig i at politiet ikke har nok ressurser til å trygge gatene. Siden regjeringen tiltrådte høsten 2013 har politiets budsjett økt med mer enn 3 mrd. kroner. Disse midlene har blant annet styrket politiet med 1 054 nye stillingshjemler, hvis en tar med budsjettet for 2016. For å kunne møte samfunns- og kriminalitetsutviklingen fremover, har regjeringen en ambisjon om å styrke politiets arbeid ytterligere, til to politiårsverk pr. 1 000 innbyggere i løpet av 2020.
Når det er sagt vil jeg legge til, som også Ellingsen påpekte, at vi aldri vil komme i en situasjon hvor vi kan bevilge oss bort fra kriminalitet gjennom å gi penger til politiet Ingen regjering vil kunne klare det Det betyr ikke det samme som at politiet ikke har ressurser til å håndtere den jobben de er satt til å gjøre. Det er åpenbart at den styrkingen denne regjeringen har gjort av norsk politi, har gjort politiet i enda bedre stand til å håndtere også tryggheten i våre gater. Vi lever i et trygt land og har et politi som er svært effektivt.
Regjeringen har dessuten gjennomført en rekke tiltak for å bedre responstiden til politiet For første gang i historien har vi f.eks. fastsatt responskrav til politiet Det er klart at dette også har en positiv effekt på tryggheten til borgerne.
Jeg vil understreke at grupper som vil utføre såkalt generelt borgervern verken er ønskelig eller akseptabelt - uavhengig av motivasjonen for aktiviteten. Politilovens § 26 (1) regulerer forbudet mot privat rettshåndhevelse:

«Det er forbudt for andre enn politiet å organisere eller delta i privat virksomhet som har som formål å opprettholde offentlig ro og orden eller drive andre former for alminnelig rettshåndhevelse på offentlig sted.»

Jeg viser for øvrig til mine svar i Stortingets spontanspørretime 2. mars 2016.