Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:706 (2015-2016)
Innlevert: 03.03.2016
Sendt: 03.03.2016
Besvart: 10.03.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Strekningen Kongsberg-Flesberg på Numedalsbanen opprustes for godstrafikk. Arbeidet har pågått over flere år, og er avgjørende for å bedre lønnsomheten ved det store sagbruket Moelven Numedal. Arbeidet skulle vært ferdigstilt for lang tid tilbake.
Når mener statsråden at arbeidet kan være ferdigstilt?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jernbaneverket opplyser at arbeidet på strekningen Kongsberg-Flesberg på Numedalsbanen ble stoppet inntil videre høsten 2015 på grunn av frost. Arbeidet vil gjenopptas etter at telen er gått, med ballastfordeling, sporjustering, målevognskjøring, samt utbedring av eventuelle nødvendige tiltak avdekket ved denne målevognskjøringen. Jernbaneverket regner med å bruke om lag 14 dager på dette arbeidet. Forutsatt at værforholdene og andre omstendigheter tillater at nevnte arbeider kan gjennomføres som planlagt, forventer Jernbaneverket at strekningen kan åpnes rundt den 15. april 2016. Det var Jernbaneverkets intensjon å ferdigstille arbeidene før telen kom høsten 2015, men en kombinasjon av uheldige omstendigheter gjorde at arbeidet kom for sent i gang.