Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:829 (2015-2016)
Innlevert: 31.03.2016
Sendt: 01.04.2016
Besvart: 11.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Kan statsråden redegjøre for hvilken kunnskap vi har om omfanget av dette problemet, og hvilke rutiner/tiltak som er iverksatt for å forebygge og avdekke dette?

Begrunnelse

Media har de siste årene omtalt enkeltepisoder hvor leger har vært beruset på jobb, og saken om en kirurg ved Rikshospitalet i fjor høst fikk mye oppmerksomhet og vekker naturlig nok bekymring hos enkelte. Enkeltsakene håndteres av sykehusledelse, Helsetilsynet og eventuelt politiet.