Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:875 (2015-2016)
Innlevert: 07.04.2016
Sendt: 08.04.2016
Besvart: 13.04.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Mener statsråden det er politikere eller forskerne selv som er best egnet til å tolke forskningsresultat, og mener statsråden det er problematisk dersom politikere mistolker forskning?

Begrunnelse

I kronikk på NRK Ytring 5. april skriver statsråden at «altfor mange barn tvinges på flukt av sine familier». Statsråden skriver videre at «forskning viser at det er svært ofte foreldrene og familien som sender barna sine ut på farefulle reiser». Statsråden viser til en FAFO-rapport fra 2014 og en intervjubasert undersøkelse fra Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo. Til nrk.no 6. april reagerer forskerne bak de to rapportene og mener at forskningen deres fremstilles feilaktig. Anne Britt Djuve, forskningssjef i FAFO sier at «påstanden om at det er vanlig at de tvinges på flukt har i hvert fall ikke vi dokumentert.» I samme artikkel sier Guro Omland ved Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo at «jeg har ikke skrevet noe om hvorvidt barna selv velger å legge ut på flukten til Europa alene eller ikke». Til Aftenposten samme dag er de to forskerne sitert på at de mener dette er «klart feilaktig bruk» som «bringer forskningen i vanry».
Dette er ikke første gang statsråden er kritisert for sin tolkning og bruk av forskning og statistikk. Både når det gjelder antallet som kommer på familiegjenforening og bruken av begrepet «ankerbarn» har høstet kritikk fra regjeringens faglige, underliggende etater.
I sin blogg 7. april skriver rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen, at «det er en grense som overskrides når politikerne forsøker å påvirke forskningsresultatene eller med overlegg mistolker dem. I løpet av den siste uken har vi altså sett eksempler på begge deler. Dette er alvorlig, fordi det diskrediterer den samme forskningen som regjeringen har vist at den vil satse på.»

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: I arbeidet med proposisjon 90 L (2015-2016) har vi benyttet informasjon fra funn i flere forskningsrapporter. Informasjonen illustrerer noen forhold, men vi har ikke lagt avgjørende vekt på konklusjonene i forskningsrapportene. Dette fremgår av proposisjonen.
Det er viktig å basere beslutninger på faktiske forhold. Regjeringen vil blant annet forhindre at barn og unge blir sendt ut på farefulle reiser alene i hendene på menneskesmuglere. Barns beste i de fleste tilfeller er å være sammen med sin familie uavhengig av kultur eller hvor de kommer fra. Derfor har vi et mål om å bidra til at færre familier velger å sende barna alene ut på en lang og farlig reise. Forskningen er ikke avgjørende for hvorfor vi har fremmet forslaget, men det faktum at barn sendes, frivillig eller mot sin vilje, i hendene på menneskesmuglere der de kan bli utsatt for vold, overgrep og i verste fall bli drept på veien til Norge og Europa, har veid tungt.
Det er viktig å skille mellom hva som er forskning og hva som er politiske vurderinger og standpunkter.