Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1239 (2015-2016)
Innlevert: 06.06.2016
Sendt: 07.06.2016
Besvart: 14.06.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Mener statsråden det er riktig at Tromsø Kommune må betale 11 millioner kroner til private sentrumsbarnehager utelukkende fordi kommunen selv driver kommunale distriktsbarnehager, og vil statsråden i lys av slike konsekvenser vurdere å endre forskriften?

Begrunnelse

Fra 2016 endret regjeringen beregningsgrunnlaget for tilskudd til private barnehager. Følgene av dette er blant annet at kommuner med flere distriktsbarnehager får økte barnehageutgifter uten at de reelle driftsutgiftene har økt.
Ett eksempel er at Tromsø, som følge av at kommunen har flere distriktsbarnehager som er forholdsvis dyre i drift, må betale totalt hele 11 millioner kroner mer i årlig tilskudd til de private barnehagene. Vi kunne i Nordlys lese at Skittenelv barnehage koster 1,8 millioner i drift. Etter den nye forskriften må Tromsø kommune betale 1,4 millioner mer til private barnehager. Den totale kostnaden er dermed 3,2 millioner for en barnehage som koster 1,8 millioner.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Ny forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager trådte i kraft 1. januar 2016. Forskriften viderefører prinsippet om at tilskuddet til private barnehager skal beregnes ut fra gjennomsnittlige utgifter i de kommunale barnehagene, men det er gjort noen endringer for å forenkle ordningen og gjøre den mer treffsikker. Blant annet valgte regjeringen å ikke videreføre regelen om at kommunen kan holde kommunale barnehager med driftsutgifter som er minimum 25 pst. høyere enn gjennomsnittlige driftsutgifter i tilsvarende kommunale barnehager, utenfor tilskuddsgrunnlaget.
Departementet la til grunn at bestemmelsen var relativt lite brukt og at den i de fleste tilfeller hadde liten betydning for nivået på tilskuddet. Det var også ønskelig å legge til rette for at private eiere på samme måte som kommunen skal kunne drive små barnehager i distriktene.
Jeg registrerer at regelendringen har gitt store utslag i Tromsø. Jeg ønsker imidlertid ikke å endre en nasjonal forskrift basert på enkeltstående tilfeller.
Forskriften om tildeling av tilskudd til private barnehager har stor økonomisk betydning både for kommunene og de private barnehagene. Det vil derfor være naturlig å vurdere hvordan finansieringsordningen fungerer etter at den har fått virke noen år.