Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1290 (2015-2016)
Innlevert: 14.06.2016
Sendt: 15.06.2016
Besvart: 24.06.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Hva vil statsråden gjøre for å følge opp behovet for en bachelor-utdannelse i Paramedic ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)?

Begrunnelse

I juni 2014 utga Helsedirektoratet rapporten «Kompetansebehov ambulansefag», som konkluderte med at dagens utdanning med fagbrev ikke imøtegår i tilstrekkelig grad de økende utfordringene i prehospital medisin. Anbefalingen var å etablere en ny bachelorutdanning i ambulansefag – Bachelor Paramedic.
Behovet for å kunne tilby en utdanning innenfor Bachelor Paramedic med tydelig distriktsprofil var bakgrunnen til at Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) startet arbeidet med å utrede 3-årig bachelorutdanning i prehospitalt arbeid - paramedic høsten 2015. Samme høst meldte avdeling for helsefag inn sin interesse til Kunnskapsdepartementet for oppstart av bachelor paramedic fra høsten 2017 med 30 studieplasser.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Regjeringen har tidligere omtalt behovet for mer utdanning og høyere kompetanse i ambulansetjenesten. I Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) omhandles dette behovet og det foreslås utdanning på bachelornivå i ambulansefag.
Det er positivt at flere utdanningsmiljøer viser interesse for å iverksette en bachelorutdanning i paramedic. Jeg vet at det foregår et samarbeid mellom utdanningssektoren og helsemyndighetene om utarbeiding av innholdet i en slik utdanning, noe som er svært viktig for å få god kvalitet.
Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler gjør det mulig for institusjonene å starte en bachelorutdanning i paramedic selv. Systemet bygger på prinsippet om rammefinansiering. Dette innebærer at Stortinget bevilger en helhetlig økonomisk ramme til institusjonene som må dekke alle aktiviteter og oppgaver ved institusjonen som ikke er eksternt finansiert. Rammebevilgningen omfatter både langsiktige og strategiske midler, samt resultatbasert uttelling for utdannings- og forskningsinsentivene.
Styret ved den enkelte institusjon har ansvar for å forvalte den samlede rammebevilgningen best mulig og gjøre nødvendige prioriteringer for å nå målene som er fastsatt for sektoren. Institusjonene kan dermed opprette eller nedlegge studietilbud innenfor eksisterende budsjettrammer.
De tidligere institusjonene Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag, nå Nord universitet, sendte inn et felles innspill til satsingsforslag for statsbudsjettet 2017. Nord universitet søkte blant annet om 30 nye studieplasser for bachelor i paramedic/prehospitale tjenester fra 2017 og viser til at institusjonen vil avklare partnere og hvor tilbudets nedslagsfelt vil være, i løpet av 2016. Jeg tar med meg dette innspillet inn i de ordinære budsjettprosessene.
Jeg viser også til tildelingsbrevet for 2016 der Nord universitet ble tildelt 15 strategiske studieplasser både på bachelor- og på masternivå. Universitetet har mulighet til å benytte disse studieplassene til en bachelorutdanning i paramedic/prehospitale tjenester.