Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1468 (2015-2016)
Innlevert: 19.08.2016
Sendt: 19.08.2016
Besvart: 26.08.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Manger er sterkt opptatt av å bevare Nasjonalgalleriet i Oslo som visningssted for kunst. Nasjonalgalleriet er en synlig fortelling om nasjonsbyggingen og kunstens betydning. Stortinget har bedt regjeringen om å vurdere dette særskilt i eget vedtak. Det arbeides nå med en kvalitetssikring av en "konseptutvalgsutredning".
Mener statsråden det, i utgangspunktet, vil være en styrke for formidlingen av kunst at Nasjonalgalleriet består som et sted der det fortsatt vises frem kunst?

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Som representanten Syversen også påpeker, er spørsmålet om fremtidig bruk av Nasjonalgalleriet under utredning i tråd med prosedyren for store statlige investeringssaker. For øyeblikket pågår ekstern kvalitetssikring av en konseptvalgutredning om Tullinløkka, herunder Nasjonalgalleribygningen.
Regjeringen har varslet at vi vil komme tilbake til Stortinget med vår vurdering om Nasjonalgalleriet etter at det pågående utredningsarbeidet er ferdigstilt. Det ville være feil av meg å kommentere de ulike mulige alternativene for Nasjonalgalleriet før den eksterne kvalitetssikringen er ferdigstilt.