Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1475 (2015-2016)
Innlevert: 24.08.2016
Sendt: 24.08.2016

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Spørsmålet ble trukket.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: .