Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1483 (2015-2016)
Innlevert: 25.08.2016
Sendt: 25.08.2016
Besvart: 02.09.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hvor stor andel av regjeringens økning til politisektoren har gått til politistillinger i de enkelte politidistriktene?

Begrunnelse

Nylig kunne Gjøvik- og Totens Blad melde om at en polititjenestemann måtte haike med ambulansen da politibilen havarerte under en utrykning der det sto om liv og helse. Fra andre deler av landet har vi fått eksempler på at politiet kommer fram lenge etter det lokale brannvesenet. Det er også framkommet flere uønskede hendelser i sommer, der det viser seg at politiet ikke har ressurser eller kapasitet til å rykke ut til hendelser.
Regjeringen har økt bevilgningene til politiet og gjennomfører en såkalt "nærpolitireform". Samtidig er det over dobbelt så mange ansatte i Politidirektoratet enn for ti år siden. Byråkratiet eser ut, mens det ser ut til at de som skal utføre det nære politiarbeidet i politidistriktene nær folk ikke får de nødvendige ressurser for å utføre de tjenestene de er forventet å utføre.