Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1490 (2015-2016)
Innlevert: 26.08.2016
Sendt: 26.08.2016
Besvart: 02.09.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Mener statsråden at en slik sentralisering er nødvendig i en tid der digitalisering gjør det mulig å utføre slike tjenester nærmest uavhengig av fysisk lokalisering, og vil han ta noen grep for å stoppe dette sentraliseringsforsøket og sikre kompetansearbeidsplasser i Tromsø og andre steder i landet?

Begrunnelse

Lånekassen vurderer å legge ned flere avdelinger, deriblant avdelinga i Tromsø, og sentralisere tjenestene. De ansatte i Tromsø utfører flere oppgaver, og har høy kompetanse. I en tid hvor digitale- og teknologiske plattformen danner rom for samhandling uavhengig av sted, er det et paradoks at det nettopp er digitalisering som er argumentet for at arbeidsplasser sentraliseres til de større byene.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Å tilby brukervennlige og effektive tjenester gjennom økt digitalisering og automatisk saksbehandling er en sentral del av Lånekassen sin strategi, og i tråd med regjeringens mål om en effektiv offentlig sektor.
Lånekassen har i dag kontor på seks steder i Norge, inkludert i Tromsø. Ved flere av kontorene er oppgavene som utføres i all hovedsak knyttet til manuell saksbehandling. Behovet for manuell saksbehandling vil bli lavere i framtida. 26. august 2016 fattet styret i Lånekassen et enstemmig vedtak om å oversende en anbefaling til Kunnskapsdepartementet om å endre kontorstrukturen i Lånekassen.
Styret i Lånekassen har foreslått at tallet på kontor blir redusert fra seks til tre på sikt. To av kontorene, Tromsø og Ørsta, er foreslått avviklet innen 1. januar 2020. Lånekassen foreslår videre at kontoret i Bergen gradvis avvikles gjennom ansettelsesstopp og at kontoret etter hvert blir underlagt et av de andre kontorene. I tillegg er det en sentral del av forslaget at antallet medarbeidere som driver manuell saksbehandling i Oslo reduseres kraftig.
Forslaget skal nå behandles i Kunnskapsdepartementet. Det er for tidlig å konkludere på hva som blir den endelige kontorstrukturen. Jeg er glad for at Lånekassen på eget initiativ vurderer hvordan de best kan organisere virksomheten for å sikre effektiv drift og best mulige tjenester til elever, studenter og tilbakebetalere i framtida. Samtidig er det viktig for regjeringen å sikre en fordeling av statlige arbeidsplasser som bidrar til å utvikle robuste arbeidsmarkeder over hele landet. Arbeidet med å lokalisere nye og eksisterende arbeidsplasser utenfor Oslo skal forsterkes. Dette hensynet vil også være sentralt for meg i vurderingen av dette forslaget.